Anställningsintervju
23 Jul 2011

Det här är ett anställnings-intervju manus som jag använt vid olika anställningar på Fareoffice Car Rental Solutions. Jag började skriva på det omkring 2002-2003 när vi började hålla våra första anställningar. Många av de texter/meningar som finns med i manuset kommer ifrån andra siter, om ni känner igen några meddela mig gärna. För det var länge sedan jag kopierade ifrån dessa siter, så jag minns dom inte. Min intention när det skrevs var att endast använda det internt. Men nu när jag ändå lagt ner lite tid på det, kan jag lika gärna lägga det här och hoppas att någon annan har användning för det också.

Klicka här för att ladda ner manuset som pdf.

Förberedelser

Innan intervjun läser du igenom kandidatens CV och de anteckningar du redan gjort. Det är viktigt att du har de kritiska målsättningarna tillgängliga både i ditt minne och på papper. Den röda tråden är hela tiden frågan om hur väl kandidaten kan tänkas klara arbetet och nå mål. Tecken på bra, liknande prestationer i tidigare arbeten är dina främsta ledtrådar. De anteckningar du tar under intervjun blir senare ditt bedömningsunderlag.

Presentation av företaget.

Vi ber den sökande kandidaten ställa frågor till oss om företaget. För att dels ge den sökande information om vilket företag han söker arbete på. Men även för att ge oss en uppfattning om hur duktig den sökande är på att få fram väsentlig information till sig själv. Vilket är något som behövs hos oss, för våra kunder berättar inte alltid självmant all information vi behöver.

Om kandidaten är lite osäker, eller inte söker en tjänst där denna kompetens är nödvändig berätta om följande.

 • Ingen historia, vid det här läget så tillför det inget för den sökande, och tar bara tid för er båda.
 • Vad vi gör idag.
 • Vilka våra kunder är.
 • Lite om vår teknik.

Presentation av tjänsten.

 • Beskriv tjänsten formellt och organisatoriskt. Du berättar om arbetsuppgifterna, vilken titel medarbetaren får och vilken betydelse uppgifterna har i företaget som helhet och gentemot företagets kunder.
 • "Hur kommer det sig nu att du söker dig till den här typen av arbetsuppgifter?”

Bakgrund

Inledningsvis låter du kandidaten själv beskriva vad han anser vara sina bästa meriter. Du lyssnar och frågar om detaljerna, för att efteråt stämma av hur kandidatens bedrifter stämmer överens med arbetet han skall göra hos oss. Du vill se exempel på bra meriter och siktar in dig på tidigare prestationer under de senaste anställningarna som kandidaten haft. Gå hela tiden på djupet snarare än på bredden och försök direkt att nå själva kärnan i varje prestation.

 • Berätta om din bakgrund.
 • Kan du kort beskriva dina tidigare anställningar, din roll och varför du gick vidare till nästa arbetsgivare?
 • Vad gör du idag på din nuvarande arbetsplats?
 • Vad gjorde att du fick tjänsten du har idag?
 • Det finns en period i ditt CV där du inte angett vad du gjorde, kan du förklara?
 • Hur är dina språkkunskaper?

Driftighet

 • Kan du beskriva några viktiga förändringar du varit starkt bidragande till under dina senaste anställningar?
 • Kan du berätta om när du under de senaste åren nått uppsatta mål eller överträffat förväntningar
 • Kan du berätta om något viktigt initiativ du tagit under dina senaste anställningar?
 • Berätta om något tillfälle när du inte bara lyckats nå mål, utan också gjort det med överträffade förväntningar. Utveckla vad det var i din insats som gjorde att resultatet påverkades till det bättre och ökade både din egen och andras tillfredsställelse.
 • Kan du berätta om någon gång när du inte nått uppsatta mål, och varför det blev så?
 • Kan du definiera framgång?

 • Kan du definiera motgång eller berätta om ett misslyckande du varit med om?

Projekt

 • Kan du ge ett eller fler konkreta exempel på hur du deltagit i ett större projekt och haft en avgörande betydelse för hur projektet nådde mål?
 • Kan du ge ett eller fler konkreta exempel på hur du agerat projektledare och ditt agerande starkt bidrog till att föra projektet i mål?
 • Kan du berätta om något tillfälle där du hittat lösningen på ett problem som haft stor betydelse för företaget eller avdelningen du arbetade på?
 • Kan du ge exempel på typer av problem du helst löser? Ge konkreta exempel på när du har lyckats lösa den typen av problem.

Team work

 • Kan du beskriva den roll du senast hade när du arbetade i grupp eller nära samarbete?
 • Kan du berätta om hur du byggde upp eller förbättrade den grupp du arbetade med senast?
 • Kan du ge några konkreta exempel på hur du vid några tillfällen bidragit till att ett team förbättrat sin samarbetsförmåga på grund av någon av dina förmågor?
 • Kan du berätta om något tillfälle när du varit med om ett riktigt dåligt grupparbete?
 • Kan du beskriva någon i ett team som var den bästa samarbetspartner du haft och varför du gillade att jobba ihop med den här personen?
 • Kan du konkret beskriva några situationer där du ingått i ett team och haft ett mycket bra samarbete som haft avgörande betydelse för att projektet nådde mål?
 • Vilka typer av människor tycker du om respektive inte om att arbeta med?
 • Kan du ge ett eller fler konkreta exempel på vad du tycker är bra samarbete?
 • Vilken roll brukar du ta i en grupp?

Ledare

 • Kan du ge tre konkreta exempel på när du nått goda resultat som ledare?
 • Kan du beskriva din ledarförmåga genom att använda tre adjektiv som fångar dina starka sidor?
 • Kan du ge tre konkreta exempel på när dessa förmågor hjälpt arbetsgruppen att nå bra resultat?
 • Vilken typ av chef/ledare föredrar du?
 • Under vilken typ av ledning fungerar du bäst?
 • Vad innebar ditt jobb som chef/ansvarig?
 • Vilka är de viktigaste belöningar du förväntar dig från din karriär?
 • Vilket är det svåraste beslut du fattat?
 • Hur motiverar du dina medarbetare?
 • Har du lätt för att berömma medarbetare? Säger bara till när det är problem?
 • Hur gärna tar du konflikter på en skala 1-10. Där 1 är konflikträdd och 10 är orädd. Är det olika gentemot kund, anställd eller styrelse?
 • Konflikter, vad gör du och hur resonerar du?
  • Om du ser att någon i ditt team väldigt ofta kommer sent till jobbet?
  • Om du ser att någon sitter och privat surfar? (om du ser det ofta?)
  • Om några i ditt team sitter och diskuterar något som är relevant för sitt arbete (t.ex. någon ny produkt), som ni eventuellt kommer att implementera om 12 månader.
   • Låter dom hållas? (Bra att hålla sig ajour med teknik?)
   • Går med i diskussionen själv, och talar om vad du tycker om produkten.
   • Avbryter diskussionen, då det finns relevantare saker att göra nu?
  • Om några i ditt team sitter och diskuterar något som ej är relevant för sitt arbete (t.ex. politik, vad som hände i helgen)
   • Låter dom hållas? (Bra att de är sociala och trivs på jobbet?)
   • Går med i diskussionen själv, och talar om vad du tycker (bra att vara social).
   • Avbryter diskussionen, då det finns relevantare saker att göra nu?
 • En medarbetare har löst ett problem, som du delvis eller helt är ansvarig för, vad gör du?
  • Litar på dina kunniga medarbetare som jobbat på företaget längre än dig själv?
  • Du är misstänksam mot allt och alla, och testar alla grejer som de gjort.
  • Du tar lite stickprover på vad som görs.
  • Ser det som ett tillfälle att lära dig mer om företaget och hur medarbetaren jobbar.

Drömjobbet/Motivation

Kandidatens motivation att göra jobbet är en förutsättning för att alla andra tänkbara kvalitéer skall komma till nytta vid en anställning. Så här långt bör du ha fått en nyanserad bild av kandidatens möjligheter att klara jobbet, men behöver veta mer om vad som mest motiverar kandidaten till arbete. Du vill också veta mer om kandidatens allmänna attityder och personliga karaktär. Ingen gör dessa saker om det inte är för att de blir motiverade av det. Glöm inte att fråga om detaljerna med avsikt att få veta allt om vad som hände både i och runt arbetsuppgiften. Detaljerna visar dig vad det är som ger den extra "kicken” för kandidaten.

 • Vad är ditt drömjobb? Det behöver inte vara realistiskt.
 • Vad är din målbild, var vill du vara om fem år? Vad skulle du vilja uppnå?
 • Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du bäst med? Där du tycker att din kompetens bäst tas till vara?
 • Vilken roller intresserar dig mest?
 • Vad för typ av tjänst är du ute efter och har du sökt några andra jobb utöver detta?
 • Vad lockar med denna tjänst och varför söker du den?
 • Vilken typ av arbetsmiljö trivs du bäst i?
 • Vad motiverar dig på jobbet?
 • Hur vill du att ditt arbete ska utvecklas?
 • Ser du detta jobb som en del i din karriär, innan du går till nästa jobb?
 • Föredrar du stora eller små företag? Varför?
 • Vad har varit bra på tidigare arbetsplatser?
 • Vad har varit dåligt på tidigare arbetsplatser, som du gärna vill undvika på din kommande?
 • Vilka tre främsta krav ställer du på en arbetsgivare?
 • Är ovanstående krav något du saknade hos din tidigare arbetsgivare?
 • Kan du berätta om något tillfälle när en arbetsuppgift i positiv mening fullkomligt slukat all din tid och uppmärksamhet under en period?
 • Kan du berätta om den enskilda arbetsuppgift du haft som varit den du uppskattat mest?
 • Kan du berätta om något tillfälle när du arbetat mer än du känt att någon krävt av dig, bara för att du tyckte att det gav dig något personligen?
 • Varför vill du arbeta hos oss?
 • Varför skulle du inte vilja jobba hos oss?

Tjänsten

 • Vilken typ av ansvar tycker du ligger på din roll, och vilka delar tycker du är extra kul, och vilka tycker du är mindre kul. Prioritera projekt.
  • Se till att de som blivit tilldelade en arbetsuppgift slutför den?
  • Se till att arbetsuppgifterna är slutförda med rätt kvalite.
  • Sammankalla möten.
  • Se till att deadline och mål nås.
  • Informera säljare/kunder om nya features.
  • Skaffa fram kravspecar ifrån sales/kunder.
  • Bevilja semester.
 • Vad är det första du skulle göra när du blev anställd?
 • Hur skulle du vilja lägga upp jobbet?
 • Vilka förändringar skulle du vilja göra I företaget.
 • Vilken hjälp skulle du vilja ha ifrån dina överordnade?

Stress

 • Hur kommer din arbetsdag att se ut?
 • Hur påverkas du av att bli avbruten flera gånger per dag, t.ex. av telefonsamtal, email, besök, möten, hjälpa medarbetare.
 • Hur ställer du dig till att jobba extra mycket i perioder?
 • Beskriv något tillfälle när du jobbat mot en deadline och hur har du i så fall lagt upp arbetet?
 • Hur reagerar du på stress och hur hanterar du den?
 • Är du uthållig?
 • Har du under någon period i ditt arbetsliv upplevt att en tidsmässigt lång arbetsinsats till slut givit resultat? Eller att du arbetat och arbetat men inte kunnat känna att målet närmar sig. Har du någon gång givit upp, när du inte kunnat se vad arbetet ska leda till eller att arbetet varit för tungt och fyllt av motgångar?
 • Vad gör dig frustrerad eller upprörd?
 • Om du tänker dig att en normal arbetsprestation är 100 %, vart hamnar du själv i förhållande till den?
 • Kan du ge exempel på när du under en längre period legat på en arbetsinsats över 100 %?
 • Om du satte betyg 1-10 på din egen stresstålighet, vart hamnar du då?

Egenskaper

 • Kan du beskriva dig själv som person genom att räkna upp 3 personliga egenskaper.
 • Har du några konkreta exempel på när de uppräknade personliga egenskaperna hjälpt dig att lösa problem och utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt.
 • Ge exempel på när de personliga egenskaperna istället skapat problem för dig eller andra.
 • Vad kan du tillföra/bidra med som person om du börjar jobba för oss?

Problemlösning

 • Du kommer in till kontoret på morgonen och har 10 stycken nya mail ifrån kund/chef, med uppgifter som ska lösas. Hur agerar du?
  • Väljer du att först kommunicera med kund/chef, och säga ungefär när du blir klar. Vilket leder till att det kommer ta 2 dagar innan alla problem är lösta.
  • Väljer du att börja lösa problemen genast, och löser alla 10 samma dag, och sen kommunicerar ut detta vid slutet av dagen?
  • Skulle du handla annorlunda om enheten är timmar eller veckor istället för dagar?
 • Hur vill du helst sköta kommunikationen med dina kollegor/kund/chef email, msn, telfon, IRL?
 • Du ska lösa ett problem, väljer du att
  • effektivt lösa det problem som kunden/chefen frågar efter, för att snabbt kunna hoppa på nästa problem och göra kunden/chefen glad och nöjd.
  • lägga ner dubbelt så mycket tid och därmed löser eventuella framtida problem.
 • Du har ett problem som du själv kan lösa, väljer du att
  • Lösa problemet på 10 minuter.
  • Lär någon i temeat hur man löser problemet, genom först att utbilda 1 timme, och sedan låta personen spendera 1 timme på att lösa problemet.
  • Dokumenterar hur man löser problemet i 2 timmar, och låter sedan någon i teamet lösa problemet under 1 timme.
  • Om det är ett brådskande läge, skulle du då handla annorlunda?
 • Du och ditt team har planerat upp ett projekt som ska vara klart om 3 veckor, men du börjar nu få känningar att ni eventuellt inte klarar att hålla deadline. Vad gör du?
  • Väntar en vecka till och hoppas att ni jobbar i fatt. För erat team har gjort det förut.
  • Tillsammans med medarbetare jobbar du övertid, tills ni är i linje med planeringen.
  • Förhandlar fram ett nytt deadline datum med kunden.
  • Kunden går bara med på en vecka till, för dom har lovat sina chefer att saker ska vara klara ett visst datum. Men för att verkligen kunna lova leverans, behöver du 2 veckor. Men med lite flyt så grejar ni det på 1 vecka. Vad gör du?
 • Ditt team har fullbeläggning och sälj har precis fått in ett nytt jobb ifrån en viktig kund.
  • Säger du nej till att ta på dig det nya jobbet, och behåller en bra kvalite på det jobb som görs för befintliga kunder/projekt.
  • Hur mycket måste budgeten för din avdelning öka, för att du ska ta dig an den nya kunden?
  • Sänker kvaliten på befintliga/nya kunder och tar på dig den nya kunden också? (Det är ju bar temporärt??)
  • Hur mycket kan du sänka kvaliten, innan du säger nej till jobbet?
 • Hur snabbt anser du att du lär dig ett nytt program. På grov nivå, detalj nivå?

Systemutvecklare frågor

 • Erfarenheter runt system arkitektur/databas modulering/requirement specar.
 • Kompetens inom SQL? 10 tabellers joinar/optimera med index. normaliseringar.
 • Kan du konfigurera linux/unix?
 • Hur tycker du kod ska skrivas.
 • Hur ser du till att din kod gör vad den ska göra? Unit test, tänker till, trial and error?
 • Hur lär du dig befintlig kod bäst? Genom att få den förklarad, eller genom att testa dig fram och läsa den fram och tillbaka.
 • Vad gillar du bäst, skriva "api:er” eller använda "api:er”.
 • Om du ska ändra i befintlig kod, gör du helst bara den förändring som du blivt tilldelad på två timmar och sedan release till kund. Eller vill du hellre lägga ner 20 timmar på att fixa till koden så att den fungerar på det bästa och snyggaste sättet.
 • Vad tycker du om dåligt skriven kod? Försöker du utgår ifrån det befintliga och snygga till det eller bygger du hellre om allt på ditt sätt.
 • Hur löser du en programmeringsuppgift inom ett nytt område? Frågar du någon bekant om hjälp, eller envisas du och försöker själv hitta en lösning eller ställer du frågor I forum.
 • Om du blir ansvarig för att utveckla ett rapportverktyg som kan skriva ut I formaten PDF, excel, html med möjlighet för att låta vissa kunder dela rapport mallar och vissa kunder ska ha egna privata rapporter. En första rapport som behövs är att skriva ut antal flygbokningingar som gjorts på alla fareoffice kunder. Hur skulle du då vilja gå tillväga för att utveckla detta?
 • Hur vill du utvecklas som programmerare?

Support frågor/Rollspel

 • Password question.
  A phone call.
  Hi, I can't login to the our reservation system. It says invalid user and password.
 • An support item from the Germany market. Change the GPS price on UK rates, to 40 euro.
 • Rate problem, We are getting to high car prices on the www.alamo.co.uk.
 • Fleet import, I thought we had the Fleet and Location file automation was corrected?It looks like Wakefield LBAS72 Alamo and LBAS02 National was updated last week as the branch moved addresses but on the sites still showing the old data? Could you confirm you are able to get the data OK now and that your system is uploading it with out fail every Monday?

Sysadmin frågor

 • Har du kört många linux distar?
 • Vad har du för säkerhetstänkt?
 • Erfarenhet runt at skriva dokumentation, processer och policy?
 • Programerat script för release processer och annan automatik?
 • Vad kan du för script språk?
 • Efarenhet att hosta Java EE lösningar?
 • Arbetat med stora system?
 • Vad har du förövrigt it kompetens?
 • Hur ser du på säkerhet? Läser några säkerhetsnyhetsbrev etc?
 • Hur listar man hur mycket utrymmer som är kvar på diskarna (df)?
 • Hur listar man hur mycket disk som vissa kataloger tar (du)?
 • Hur formaterar och partionerar du en disk vid en ny installation?
 • Om du vill logga in med SSH på en annan maskin utan att ange lösenord, hur gör man?
 • Om du vill packa ner och upp ett antal filer, vad använder du för program, vilka växlar brukar du köra med, vad betyder dom?
 • Om du vill hitta en viss fil på disken, vad kör du för kommandon?
 • Har du kompilerat om kärnan nån gång? Varför gjorde du det, vad ändrade du på?
 • Om du vill att ett visst program ska köras klockan 2 varje natt, vad gör du för att få detta att fungera?
 • Vad gör xorg.conf
 • Beskriv lite lätt hur man sätter upp replikering mellan två (mysql) databaser?
 • Om du har en webserver som aldrig får gå ner, vilka åtgärder vidtar du för att uppnå detta?
 • Har du kört iptables? Hur fungerar det, vad har du använt det till?
 • Har du kört mod_security? Hur fungerar det, vad har du använt det till?
 • Har du kört mod_rewrite? Hur fungerar det, vad har du använt det till?
 • Har du kört SELINUX? Hur fungerar det, vad har du använt det till?
 • Hur gör du för att se vilken trafik som går över nätverket?
 • Hur lasttestar du en server?
 • Vad kör du för att se hur hårt nertyngd en server är?
 • Vad baseras ”Load average” på?

Övrigt

 • Har du några referenser jag kan ringa?
 • Hur skulle en tidigare arbetsgivare beskriva dina insatser?
 • Enligt dina ansökningshandlingar är du överkvalificerad för denna tjänst. Hur ställer du dig till det konstaterandet?
 • Varför ska vi anställa dig?
 • När kan du börja?
 • Löneanspråk?
 • Har du några ytterligare frågor, eller är det något mer vi bör veta om dig?

Kolla referenser

 • Vilken relation har du till vår kandidat?